Ze života včel

VČELÍ ÚL

V dnešní době můžeme včely vidět na zahradách i ve volné přírodě v různých typech úlů. Jedno ale mají všechny úly společné- včelí rodinu, kterou tvoří matka, dělnice a trubci.

MATKA - včelí královna je ve včelstvu jen jedna a je ze všech včel největší, jejím hlavním úkolem je klást vajíčka a obnovovat včelstvo. Bez matky by včely zahynuly. Matka se dožívá 3 -4 let.

DĚLNICE - jsou nejmenší,ale vykovánovají spoustu práce v úlu i v přírodě. Včely čističky udržují pořádek v úlu, krmičky- krmí larvy, stavitelky- staví z vosku šestiboké buňky plástve, strážkyně hlídají vchod do úlu a létavky sbírají a nosí z přírody co je třeba (voda, pyl,nektar a propolis). V letním období žije v úle až 60 tisíc dělnic, přes zimu je jich méně, okolo 20 tisíc.

TRUBCI – jsou větší než dělnice, mají velmi dobrý zrak a jejich hlavním úkolem je oplodnit včelí matku. Trubci žijí v úle jen v létě ( v době rozmnožování), je jich 300-600, na podzim je včely z úlu vyhánějí.


Včelí řeč

Kromě smyslových orgánů ( tykadla, zrak) používají včely k dorozumívání i tanec. Včelí tanečky ( kruhový a osmičkový) tancují včely když chtějí ostatním v úlu sdělit jak daleko a kterým směrem se nachází zdroj snůšky ( nektar, pyl). Včelí tanečky poprvé popsal Karl von Frisch a za tento objev získal v r. 1973 Nobelovu cenu.


Zajímavosti ze světa včel

  • Při optimálních podmínkách dokáže včela navštívit za den až 3tisíce květů
  • Středně velké včelstvo nasbírá za rok asi 30kg pylu, což obnáší 1-2 miliony výletů
  • Spotřeba medu včelstva za rok je 100kg
  • Včely za jeden rok spotřebují 30l vody
  • Včelí matka naklade za rok 200 000 vajíček
  • Na zpracování jedné voskové šupiny potřebuje včela asi 4minuty
  • Ze 100g vosku včely postaví asi 8 tisíc buněk
TOPlist