Včelí produkty

VČELÍ PRODUKTY

MED - podle druhu původu dělíme med na květový (luční) - pochází z nektaru rostlin a medovicový (lesní)- zdrojem medu je medovice, která je obsažená v míze vyšších rostlin. Na rozdíl od nektaru vzniká až jako druhotný produkt hmyzu- producentů medovice( mšice, puklice a mery), kteří tuto sladkou šťávu vylučují na větvičky jehličnatých a listy listnatých stromů. Včely tyto sladké šťávy sbírají, doplňují o další enzymy a ukládají do buněk, kde med nechávají zrát.

Med skladujeme při teplotě do 15 ºC, v suchých místnostech do relativní vzdušné vlhkosti 60% a chráníme ho před slunečním světlem. Sluneční světlo působí na některé látky obsažené v medu velmi nepříznivě. Med skladujeme výhradně v uzavřených, skleněných nebo keramických nádobách. Při dodržování těchto podmínek si med udrží svojí kvalitu i několik let.

VOSK - včelí vosk produkují voskotvorné žlázy dělnic. Na spodní straně zadečku vylučují voskové šupinky, ze kterých potom staví plástve, kam ukládají med, pyl a vychovávají plod.

PYL – zrnka pylu jsou samčí pohlavní buňky rostlin, které jsou pro včely velmi významnou složkou potravy. Obsahuje velké množství bílkovin. Včely pylová zrnka sbírají, ukládají do sběrného košíčku na zadních končetinách a předávají ve formě pylových rousek včelám v úlu. Pylové rousky mají různé barvy a složení podle druhu rostlin,ze kterých pocházejí.

PROPOLIS – je pryskyřice, kterou sbírají včely z pupenů stromů. Propolis včely nosí do úlu v rouskách stejně jako pyl. Propolis má silné antibiotické účinky, včely ho používají k desinfekci vnitřního prostředí úlu, zatmelují s ním různé škvíry a skuliny. Má světle až tmavě hnědou barvu.

MATEŘÍ KAŠIČKA – je nejcennějším včelím produktem. Vzniká v hltanových žlázách mladých včel. Včelí matka je krmena mateří kašičkou po celý život, ostatní včely jen první dny svého vývoje (larvičky). Má nažloutlou barvu a mírně kyselou chuť.

VČELÍ JED – je produkt jedové žlázy. Složení a množství jedu závisí na stáří včely, na ročním období, na klimatických podmínkách, na druhu včely atd. V jedovém váčku čerstvě vylíhnuté včely je jen nepatrné množství včelího jedu, s věkem se zvyšuje a ve stáří opět klesá. Nejvíce jedu mají včely – strážkyně, hlídající vstup do úlu před jiným druhem hmyzu nebo nepřítele. Po vytržení žihadla, které díky háčkům zůstane zabodnuté v kůži včela umírá.

KRYSTALIZACE MEDU – med je přesycený cukerný roztok a krystalizace je jeho přirozenou vlastností. Rychlost krystalizace závisí na poměru glukozy, fruktozy, na obsahu dextrinů, pylových zrn a dalších látek, které jsou součástí medu.

PRODEJ MEDU – zabýváme se prodejem medu ze dvora.

TOPlist